مرزداران

فروش ملک
قطعه زمین - مسکونی
فروش ملک
قطعه زمین - مسکونی
۱.۳۰۰.۰۰۰
اجاره
آپارتمان - شخصی ساز
۲.۰۰۰.۰۰۰
اجاره
مغازه مالکیت و سرقفلی
فروش ملک
آپارتمان - شخصی ساز
پیش فروش
آپارتمان - شخصی ساز
فروش ملک
آپارتمان - شخصی ساز
پیش فروش
آپارتمان - شخصی ساز
فروش ملک
آپارتمان - شخصی ساز
پیش فروش
آپارتمان - شخصی ساز
اطلاعات تماس
  • دفتر: ۳۶۳۸۳۵۲۴-۰۴۱
  • دفتر: ۳۶۳۸۳۵۶۴-۰۴۱
  • پورحسین: ۰۹۱۴۹۱۱۳۰۰۷
  • معصومی: ۰۹۱۴۶۷۲۱۹۱۹
  • اسکندری اصل: ۰۹۱۴۹۰۰۴۸۰۰
آدرس ما

تبریز: مرزداران _ کبود ملک

ایمیل: info@kaboudmelk.ir

جیمیل:kaboudmelk@gmail.com

یاهو: kaboudmelk@gmail.com

+