نوع سند: 
سایر
متراژ مفید(متر مربع): 
۹۰۰۰
موقعیت جغرافیایی: 
جنوبی
دور بر کارخانه و قابلیت تبدیل سند نسخ به ششدانگ-از اراضی دیمی میباشد
اطلاعات تماس
  • دفتر: ۳۶۳۸۳۵۲۴-۰۴۱
  • دفتر: ۳۶۳۸۳۵۶۴-۰۴۱
  • پورحسین: ۰۹۱۴۹۱۱۳۰۰۷
  • معصومی: ۰۹۱۴۶۷۲۱۹۱۹
  • اسکندری اصل: ۰۹۱۴۹۰۰۴۸۰۰
آدرس ما

تبریز: مرزداران _ کبود ملک

ایمیل: info@kaboudmelk.ir

جیمیل:kaboudmelk@gmail.com

یاهو: kaboudmelk@gmail.com

+